MOMENTUM


Kunde

Momentum

År

2004

Koncept

Rune Fjord

Team

Bosch & Fjord

Beskrivelse

En grå lagerhal i forskerparken SCION/DTU i Hørsholm er transformeret til et idéhus for virk-somheder og offentlige institutioner. Det er en totalinstallation, hvor billedkunst, arkitektur og design er sammentænkt med forskellige arbejdsfunktioner. Her kan man holde uformelle møder omkring køkkenbordet, brainstormmøder i Dynamikrummet eller fortrolige samtaler i Det Intime Møderum. Og får man brug for at skrige højt af sig selv, er Skrigerummet med de mange spejle det perfekte rum. Idéhusets udformning påvirker og udforsker innovation, sociale relationer og videndeling. Her er kunst og rum to sider af samme sag.

Foto

Elsje Van Ree

Kategori

Stedspecifik