ARBEJDSMETODER|

Værdier

Mennesket i centrum
Vi arbejder altid med udgangspunkt i individet og kroppen.
Plads til mangfoldighed
Alle mennesker er forskellige. Vi oplever, lærer og sanser forskelligt – og det skal de fysiske rammer afspejle.
Changing space, changing behaviour
Det er ikke lige meget, hvordan de fysiske rammer i en organisation, institution eller et byrum ser ud. Gennem arbejdet med rum vil man kunne forandre og forbedre en given lærings- eller arbejdskultur og optimere og udvikle det daglige liv på stedet.
Rum, organisation og arbejdskultur
Der er en klar sammenhæng mellem rum, organisation og arbejds- eller læringskultur.

Designprincipper

I Rune Fjord Studio arbejder vi meget konceptuelt og processuelt. Design, kunst og arkitektur er ikke målet, men midlet. Det betyder ikke, at det færdige resultat er uden betydning. Men at funktionen er langt vigtigere end form og farve.Vi bruger kunst, design og arkitektur til at gå på tværs af forventninger og sprænge rammerne for, hvordan ting skal se ud. Ofte vender vi tingene på hovedet for at hjælpe brugeren med at bryde vaner, se nye perspektiver og udvikle sig i ønsket retning. For man er nogle gange nødt til at få et lille venskabeligt skub for at komme i gang med en udvikling. Men det sker altid med respekt for individet.Derfor arbejder vi ud fra en række design-principper, der alle har stor betydning for både proces og færdigt projekt.

Hvordan

Dialogen med kunden eller brugeren er ekstremt vigtig for os. Hele vejen fra første møde til færdigt produkt arbejder vi tæt sammen med brugeren, som vi hjælper med at udvikle og flytte sig fra A til B – eller Z, først gennem en dialogproces og senere via de rumlige rammer.Vores projekter er som regel opdelt i 4 faser: Fase 1: Koncept & Mapping Fase 2: Design Fase 3: Projektering & Budgettering Fase 4: Realisering

Kompetencer

Drivkraften bag virksomheden er den erfarne kunstner og designer Rune Fjord, som har arbejdet professionelt med kunst, design og arkitektur i snart 20 år. Han står bl.a. bag succeser som Hjørring Hovedbibliotek og Ordrup Skole.Rune Fjord Studio består desuden af et kreativt team af designere, arkitekter og akademikere, som arbejder i et professionelt netværk med mange forskellige kompetencer.
Mød teamet